ArmStyle

Ֆրանսահայ երգիչ Եսայի Ալթունյանը (Essaï) նոր երգ է ներկայացրել, որը նվիրված է Հայոց ցեղասպանությանը և կոչվում է «Je n’oublie pas» (հայերեն` «Չեմ մոռանա»)։ 

Խոսքի և երաժշտության հեղինակը հենց երգիչն է։